Gå til startsiden her >>

Betaling af kontingent

 
Husk betaling af kontingent!!
 
Klik her for at betale kontingent på Drive Badmintonklubs offentlige side på Badmintonpeople.dk

Klik her for vejledning til kontingentbetaling og oprettelse af profil på Badmintonpeople

Endvidere kan kontingent betales via Mobilepay på nr. 44011.
 
Kontingentet betales i to rater:
  • primo januar 
  • primo august 

Du får besked via mail, når det er tid for indbetaling af kontingent.


Det er derfor vigtigt at vi altid har din korrekte mailadresse, idet kommunikationen alene

vil foregå via den. Ændringer bedes tilsendt undertegnede.   
 
Hvor meget det enkelte hold koster pr. år, kan du se under "hold og priser".
 

Skulle du ønske ændringer i løbet af året, må du kontakte mig telefonisk eller på mail.    

 
Bemærk desuden, at der ved indmeldelse betales et indmedelsesgebyr på 250 for seniorer og 150 for juniorer. 
 
Kasserer Randi Warnecke
tlf.nr. 28 18 15 58
mail: badminton@rw-regnskab.dk
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen