Gå til startsiden her >>

Motionist i Drive

Alle spillere, der ikke spiller enten i Drives ungdoms- eller seniorafdeling kaldes motionister. Træningerne er beskrevet under Veteran, og her findes også spil på alle niveauer. Der er ikke tale om træning med en træner, som ungdoms- og seniortræningen har, men i stedet med en spilleder. Det betyder, at du har mulighed for at komme som enkelt person, idet spillederen hver gang vil sammensætte kampe bestående af de spillere, der er mødt til træning.
 
Motionsspillerne har også mulighed for at deltage i holdturneringen. Er du fyldt 40 år, har du mulighed for at deltage i holdturneringen for veteraner. Turneringsholdene er beskrevet under veteran.
 
Har du brug for information om, hvilket hold du vil høre til på, eller vil du gerne vide mere om at spille i Drive, så kontakt enten en fra bestyrelsen eller udfyld kontaktformularen under kontakt info.
 

 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen