Gå til startsiden her >>

Træningstider

 
Til hver træning er der en spilleder, der sørger for at sætte kampe sammen under "træningen". Træningstiderne er fordelt således:
 
 

Tidspunkt

Spilleder

Sted

Mandag 19 – 21
Tirsdag 19 – 21
Onsdag 17 – 19
Onsdag 19 – 21
Torsdag 19 – 21
Lørdag 11 – 13
Lørdag 13 – 15
Henrik Hansen
Vibeke Jørgensen
Jonna Nissen
Henrik Hansen
Dan Bendix
Renata Christensen
Jesper Andersen
Mariendalshallen
Svanemøllehallen
Mariendalshallen
Mariendalshallen
Mariendalshallen
Mariendalshallen
Mariendalshallen
 
 
Der er stadig ledige pladser på nogle af holdene. Kontakt Flemming Andersen, 61 77 75 11, for at høre mere.
 
Priser på disse hold kan findes her: Hold og priser 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen