Gå til startsiden her >>

Bestyrelse

 
Bestyrelsen består af følgende personer:
 

 Niels Thøgersen
Formand
 hont@mail.dk
  
 Flemming Andersen
1. Suppleant
 fland@sport.dk
  
 Randi Warnecke
Kasserer
  
 Mia Boesen
Seniorleder
 miaboesen@gmail.com
  
 Jesper Brandi
Repræsentant Frederiksberg
 jesperbrandi@gmail.com   
 Vibeke Jørgensen
Repræsentant København (Svanemøllehallen)     
vibekejoergensen@outlook.com
 
Gitte Strand
Repræsentant ungdom
Tlf. 41354016  
 Jeppe Johansen Repræsentant veteran  jjmail@oncable.dk
  
 Kim Hansen        2. Suppleant  kimshansen@live.dk   
 

    
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen