Gå til startsiden her >>

Hold og priser

Sæsonlængden varer 11 måneder. Holdkampsæsonen løber fra september til marts/april.
Mariendalshallen er lukket i juli måned.

Alle nedenstående beløb er eksklusiv gebyr for betaling

Indmeldelse ungdom
Indmeldelse senior
 150 kr
 250 kr.
 
Passivt medlemsskab (senior): 100 kr. pr. år
 
Ungdomsmedlemsskab:
Breddespillere 800,-   halvårligt
Boblere 900,-   halvårligt
Talenter 1000,- halvårligt
 
  • Der er ingen ungdomstræning i perioden 1. juni - 1. september
  • Der er ingen ungdomstræning i efterårsferien og i vinterferien 
 
Dag
Tidspunkt
Spillested
Holdbeskrivelse
Halvårligt kontingent/kr
Mandag
15.00 - 19.00
Mariendalshallen
Ungdom/aftal med træneren
Se ovenfor
Mandag
19.00 - 21.00
Mariendalshallen
Ekstra øvede
1000 kr.
Tirsdag
15.00 - 17.00
Mariendalshallen
Ungdom/aftal med træneren
Se ovenfor

Tirsdag

19.00 - 21.00

Svanemøllehallen

Let øvede/øvede

700 kr.

Tirsdag

19.00 - 21.00

Mariendalshallen

Senior Holdtræning A                  

1.aug: 1950 
kr./1. jan: 950  kr.
Tirsdag
21.00 - 23.00
Mariendalshallen
Senior Holdtræning B
1.aug: 1950 kr./1. jan: 950  kr.

Onsdag

15.00 - 17.00

Mariendalshallen

Ungdom/aftal med træneren

Se ovenfor

Onsdag
17.00 - 19.00
Mariendalshallen
Let øvede/øvede
1000 kr.
Onsdag
19.00 - 21.00
Mariendalshallen
Ekstra øvede
1000 kr.

Torsdag
Torsdag

15.00 - 17.00
19.00 - 21.00

Mariendalshallen
Mariendalshallen

Ungdom/aftal med træneren
Ekstra øvede 

Se ovenfor
1000 kr.
Torsdag
Torsdag
19.00 - 21.00
21.00 - 23.00
Mariendalshallen
Mariendalshallen
Senior Holdtræning B
Senior Holdtræning A
Inkluderet i træningen tirsdag
Inkluderet i træningen tirsdag

Fredag

15.00 - 19.00

Mariendalshallen

Ungdom/aftal med træneren

Se ovenfor

Lørdag
09.00 - 11.00
Mariendalshallen
Ungdom, alle


Lørdag

11.00 - 13.00

Mariendalshallen

Begyndere

700 kr.
Lørdag
13.00 - 15.00
Mariendalshallen
Øvede
800 kr.

 

 
Tilmeld dig via vores indmeldelsesformular her:
 
Fulde Navn:  *
Adresse:  *
Postnr.  *
By:  *
E-mail:(små bogstaver)  *
Tlf.nummer  *
Fødselsdato:  *
Jeg ønsker at spille på følgende hold:
Hal:  *
Hvilken dag:  *
Tidspunkt:  *
 
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen