Gå til startsiden her >>

Sponsorer

I Drive Badmintonklub er vi meget glade for vores sponsorer. En stor tak til dem, der har valgt at satse på og støtte op om vores klub.
 
STØT KLUBBENS SPONSORER – DE STØTTER OS

 

Sponsorer for seniorafdelingen:

  • Li-ning
     
  • Frederiksberg Ølbar
Vi har desuden rabataftaler med:

 
Bliv sponsor og støt Drive Badmintonklub
 
Drive er Frederiksbergs højest rangerende badmintonklub. Som sponsor for Drive vil man derfor, udover at støtte op om den lokale idræt i Frederiksbergområdet, også blive forbundet med en klub, hvor seriøsitet, socialliv og bevægelsesglæde mødes i badmintonsporten.
 
Som sponsor for Drive Badmintonklub vil man med et 1 eller 2-årigt sponsorat få tildelt en reklameplads (banner) i Mariendalshallen. Hvert andet år er det endvidere muligt at få trykt sit logo på vores spilletøj.

Kunne din virksomhed tænke sig at støtte op om Frederiksbergs største badmintonklub, er du meget velkommen til at kontakte Drive på drive-badminton@mail.dk.


 


 

 

 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen