Gå til startsiden her >>

Info

Velkommen til Drives seniorafdeling!
 
Du er nu godt i gang med at blive klogere på, hvad der sker hos Drives seniorer.
 
Øverst på siden findes et faneblad, der hedder ”Senior”. Kører du musen hen over det, vil der rulle et gardin af gode og relevante informationer ned på siden. Så det er bare at surfe rundt på siderne om:
 Nu har vi budt dig velkommen på Drives hjemmeside, men vi glæder os endnu mere til at byde dig velkommen i hallen!

 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen