Gå til startsiden her >>

Ny spiller som senior, motionist eller veteran?


Kunne du tænke dig at starte som spiller i Drive?

 
Så skal du starte med at finde ud af, hvilket niveau du spiller på. Herefter kan du henvende dig til en af følgende personer: 
 
Senior:

Sune Thomsen kan kontaktes på mailadresse: hit_me_sonnie@hotmail.com eller tlf. 27 29 30 54. 
Sune er træner for vores senior A- og B træning. Har du spørgsmål til disse træninger kan du kontakte Sune.

Mia Boesen på mailadr. miaboesen@gmail.com eller tlf. 30 70 79 77
Mia er medlem af SSU (seniorspilleudvalg), og har du praktiske spørgsmål til det at starte som spiller i klubben som senior, kan du kontakte hende. 
 
Motionist:

Kim Hansen på mailadr. kimshansen@live.dk 
Er du motionistspiller og ikke nødvendigvis ønsker at spille holdkampe, men blot vil spille lidt hyggebadminton, så skal du skrive til Kim.

Veteran:

Ønsker du at spille veteranbadminton (+40), skal du kontakte Jeppe Johansen på mail jjmail@oncable.dk.


Når du har lavet en aftale med en af ovenstående personer, kan du komme ned i hallen og få en prøvetræning og i den forbindelse hilse på trænere og spillere.
 
Information om, hvor og hvordan du finder os, findes her på hjemmesiden
 

 
Drive er kendt for at være en meget social klub! Vi lægger stor vægt på at have det sjovt og hyggeligt både på og uden for banen samtidig med, at vi giver den gas og tager træningen seriøst. Vi har for vane at hygge i "Tutten" efter træning samt at spise noget mad og drikke en lille/stor (sejrs)øl efter holdkampene. Derudover har vi årligt mange sociale arrangementer, bl.a. julefrokost, beer-pong turnering og afslutningsevent. 
 
Så er du spilleren, der gerne vil have noget ud af din træning og samtidig være en del af en social klub, så er Drive Badmintonklub helt sikkert noget for dig!
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i hallen!
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen