Gå til startsiden her >>

TrænereSune Levy Thomsen


Sune er seniortræner for både Drive A og B-træningen, og er træner hver torsdag fra sæsonen 2018/2019. 

A-træningen har Sune sammen med Andreas Hansen, og står i samråd med Andreas for holdudtagelsen samt tilrettelæggelse af træningen. Sune har stor erfaring som badmintontræner, både på ungdomseliteniveau (bl.a. også i Drive) og i seniorrækkerne. Desuden er Sune uddannet fysisk træner, og har en uddannelse inden for idræt, kost og ernæring. 


Andreas Hansen

Andreas er seniortræner for både Drive A og B-træningen, og er træner hver tirsdag fra sæsonen 2018/2019.

Andreas har selv spillet badminton på højt niveau, og har mange års erfaring som badmintontræner. 


 


 

 

                                         
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen