Gå til startsiden her >>

Træningstider

 
Drive Badmintonklubs seniortræning foregår i Mariendalshallen med adresse på Mariendalsvej 21C, 2000 Frederiksberg.
 
I indeværende sæson har seniorerne følgende træningstider:
 
A-TRÆNINGEN:
TIRSDAGE     19.00 – 21.00 
TORSDAGE    21.00 – 23.00
 
B-TRÆNINGEN:
TIRSDAGE     21.00-23.00
TORSDAGE   19.00-21.00 (I hal 2)
 
Desuden er der mulighed for selvorganiseret træning fredag aften og søndag eftermiddag.
 

 
Overvejer du at starte som spiller i Drive, se da mere under menupunktet "Ny spiller?
 
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen