Gå til startsiden her >>

Turneringshold

 
Drive Badmintonklub har altid været kendt for at have mange turneringshold, der spænder bredt i styrke og niveau.
 
Seniorafdelingens 8 turneringshold spiller sæsonen 2018/2019 i:

- 3. division
- Danmarksserien
- Københavnerserien
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3
 
Som det fremgår, ligger vores turneringshold styrkemæssigt meget jævnbyrdigt. Det giver en stor bredde i klubben samt en god dynamik og høj intensitet til vores træninger.
 
For en komplet oversigt over alle Drives turneringshold se da BadmintonPeople: 
 

 


 
 
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen