Gå til startsiden her >>

Udvalg

 

SSU

SSU-kontaktperson: Mia Boesen, mailadr.: miaboesen@gmail.com eller tlf. 30 70 79 77.

Kontaktes ved spørgsmål, eksempelvis om flytning af holdturneringskampe etc.

 

Seniorspilleudvalget består af:

 

Mia Boesen 

Jesper Brandi 

Susanne Rasmussen

Karen Clemens Sørensen

Andreas Gudmund


SSU kan kontaktes ved generelle spørgsmål eller kommentarer om, hvordan det er at være seniorspiller i klubben etc. Se også under fanen "Ny spiller?", hvis du overvejer at flytte til klubben og vil høre mere herom. 


 

Sponsorudvalg

Sponsorudvalget består af:
 
Jesper Brandi: jesper_brandi@gmail.com eller tlf. 20657782.
Mia Boesen:miaboesen@gmail.com eller tlf. 30 70 79 77.
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen