Gå til startsiden her >>

Aktiviteter

 

Nedenfor er Drive Ungdoms årshjul - der sker mange spændende ting året rundt.

OBS: Ændringer kan forekomme - følg med på Facebook-siden eller tjek din mail. Her sendes ændringer ud.
Hvis du har behov for at tale med nogen fra Ungdomsudvalget så kan du altid ringe til enten formand Henrik Bynck 61711919 el. Gitte Strand Henriksen 41354016. De kan også sende Årshjulet pr. mail, så du kan printe og hænge den på køleskabet. 


Klubmesterskab - hvert år

I slutningen af sæsonen afholdes klubmesterskaber. Her spiller vi kampe mod hinanden og hygger os på sidelinien. Det er en rigtig hyggelig lørdag, hvor vi alle er samlet i hallen og der er mange gode kampe.  

 

 
 
 
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen