Gå til startsiden her >>

Holdkampe


Vi kom, vi så og vi sejrede

 

Holdkampe er en rigtig god måde til at komme ud og spille kampe. Vi tager af sted som et samlet hold, hvad enten vi spiller på ude- eller hjemmebane. Og modsat de individuelle turneringer, er de ganske gratis at spille.

 

Vi opfordrer ALLE vores ungdomsspillere til at deltage til holdkampene, da det er godt for det sociale i klubben, styrke venskabet mellem spillerne og er en rigtig god spillemæssig oplevelse. Derfor - bliver du spurgt om du vil spille, ser vi gerne, at du siger "ja".

 

Der er altid en holdleder med børnene ude til kampene.

 

 

U11:

1.holdet: 1 serie (4+3)
2. holdet: 2. serie (4+2 A)

U13:

1.holdet: 2. serie (4+2 M)

2.holdet: Serie X1 (4 spillere C)


U15:

1.holdet: 2 serie (4+2 M )
2. holdet: 3. serie (4+2 M)


U17:

1.holdet: serie 2 (4+2 M)
 
- for vores u17 og u19, der har brug for niveaumæssige højere udfordringer, vil der som altid være seniorholdkampe.

Udover at have mulighed for at spille sig på de normale seniorhold, står ungdom også selv for et hold i serie 4 - vores "ungseniorhold".

                    

 Se en samlet oversigt over Drives hold i holdturnering her: Drive til holdkampe

 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen