Gå til startsiden her >>

Nyheder

 

Der sker hele tiden noget i Drive....

Vi holder løbende små og større arrangementer i Drive -og de kan typisk findes under vores side "aktiviteter".
Hen over hele sæsonen spiller vores unddomsmedlemmer også holdkampe og mange spillere er ude at spille åbne stævner.
 
Vi vinder af og til en medalje og der er af og til en spiller, der rykker op i en anden række.
 
Nyheder deler vi løbende på vores Facebook-side - find den her: Drive Ungdom facebook eller BadMINItons facebookside: MINITON DRIVE
 


Skoleturnering for 5. klasser i Drive

Traditionen tro arrangerer Drive Badminton Klub i samarbejde med DGI og Frederiksberg Kommune Skoleturnering for alle kommunens 5. klasser. Mariendalshallen bliver fyldt med 5. klasses elever, som skal spille en skoleturnering, hvor alle elever i klassen skal spille badminton. Måske kender du én, der skal med - eller måske er du selv med?
 
Drives ungdom er selvfølgelig på plads, og klar til at byde elever og lærere velkomne i hallen.

Prøvetræning

Der er altid plads til flere i Drive og gode klubkammerater kan man ikke få for mange af! Kom ned og få et par gratis prøvetimer og se om badminton er noget for dig. Se trænere og tider her:Træningstider

 


Aflysninger

Miniton Drive

Miniton er aflyst :
Lørdag d. 24 okt. 2015, kl. 10.00-11.00
Lørdag d. 7. nov. 2015, kl. 10.00-11.00
Lørdag d. 14. nov. 2015, kl. 10.00-11.00
Lørdag d. 5. dec. 2015, kl. 10.00-11.00

Hallen er lukket i juleferien 2015

Hallen er lukket i juleferien, og dermed er almindelig træning aflyst. Vi starter op igen mandag d. 4 januar.
MEN - kom til Drive Ungdoms Bootcamp d. 30. december - her fyrer vi den af med badminton og gas!
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen