Gå til startsiden her >>

Træningstider

 
Alle spillere i Ungdomsafdelingen bliver inddelt på hold i forhold til det niveau, hvor de p.t er spillemæssigt. 
Alle spillere tilbydes min. 2 x træning pr. uge. Der er 4 forskellige niveauer: talenttræning, boblertræning, Bredde 1 og Bredde 2.

Det skal understreges, at alle spillere kan blive ”rykket” rundt i løbet af sæsonen, såfremt spillerniveauet ændrer sig. Der bliver selvfølgelig også taget hensyn til, at nogle børn gerne vil følges til træning.

Hvis nogen er meget kede af de dage, de er sat til at spille eller hvis de er kede af det niveau de er sat på, så finder vi også ud af det.

BadMINIton:

Miniton Drive: (for de 3-7 årige)

BadMINIton er badminton for de mindste og deres forældre. Der kræves INGEN kvalifikationer ud i badminton, hverken fra barn eller voksen. Det bliver en time med sjov, røde kinder, hygge og samvær mellem barn og voksen.
- Der skal være 1 voksen med til hvert barn
- Der bliver bruget RIGTIG meget tid på en masse lege, og fjerspillet bliver i det hele taget leget ind
- Der vil være låneketchere i hallen

Træningstider for Miniton i Drive:
Lørdag 10.00 - 11.00 Trænere: Mikkel og Louise

Breddegrupperne:

Breddegruppe 1: (for de 6-12 årige)
Tilbydes alle nye og letøvede spillere der vil have en sjov og hyggelig træning med fokus på motion og socialt samvær
* Der tilbydes gode trænere som vil gennemgå de grundlæggende slag i badminton
* Du skal være indstillet på, at du kan blive rykket op på boblertræning, når trænerne vurderer, at du er klar til det

Træningstider for Breddegruppe 1:
Mandag 15.00 - 16.00 Træner: Sune
Tirsdag 15.00 - 16.00 Trænere: Julie og Victor D.
Onsdag 15.00 - 16.00 Trænere: Viktor og Daniel
Torsdag  15.00 - 16.00 Træner: Simon
Fredag 15.00 - 16.00 Træner:  Lykke

Breddegruppe 2:

*For de ældre spillere, der vil have en sjov og seriøs træning, uden fokus på turneringsdeltagelse

Træningstider for Breddegruppe 2:

Tirsdag 16.00 - 17.00 Træner: Simon
Torsdag 16.00 - 17.00 Træner: Simon


Talentbobler:

Talentboblertræning

Tilbydes til udvalgte spillere, som udviser et særligt talent for badmintonspillet
* til nye dedikerede spillere, der vil gerne vil lære en masse badminton og som vil mere end ”hyggetræning”
* til nye spillere der har behov for mere modstand og lidt mere seriøs træning
* til nye spillere der får tilbud om at spille holdkamp
* til nye spillere, der har fokus på at komme ud og spille turneringer

Træningstider for Talentbobler:
Mandag 16.00 - 17.30 Træner: Sune
Tirsdag 16.00 - 17.00 Træner: Simon
Torsdag 16.00 - 17.00 Træner: Simon
Fredag 16.00 - 17.30 Træner: Lykke


Talentgruppen:

Talenttræning:

Tilbydes til de spillere i klubben, som har et særligt talent for badmintonspillet
* formålet med træningen er et forsøg på at udvikle toppen i klubben og samtidig både øge niveauet og gøre bredden i toppen større
* de spillere der træner her, er udtaget af trænerne
* talentspillere tilbydes holdkampe på klubbens hold
* talentspillerne har fokus på at udvikle sig og træner seriøst
* talentspillerne spiller turneringer og coaches i forhold til niveau
* talentspillere tilbydes spillersamtaler og deres spillerniveau evalueres løbende

Træningstider for talentgruppen:
Mandag 17.00 - 19.00 Træner:  Sune
Onsdag 16.00 - 17.30 Trænere: Viktor og Daniel
Fredag 17.00 - 19.00 Træner: Lykke
Lørdag  11.00 - 13.00 Trænere: Sune, Lykke eller Simon

 
NB!
Vær opmærksom på at Drive Ungdom kun træner i Mariendalshallen!


Ny spiller?

Overvejer du at starte til badminton, så er du mere end velkommen til at komme ned i Mariendalshallen og prøve at spille med. 
Tag et kig på ovenstående, og duk op på den tid, du mener passer dig. Er du i tvivl, så kontakt os.
Se mere under punktet "Ny spiller?" - og har du spørgsmål, kan du altid kontakte vores ungdomsudvalg - kontaktoplysninger her.


Trænere:

Minitontræning:
Mikkel
Louise

Ungdomstræning:
Sune
Victor D
Simon
Julie
Lykke

 
Læs mere om trænerne under "ungdomsudvalg og trænere"
 


 

 

Årgange

U9: Spillere, der 31. december ikke er fyldt 9 år
U11: Spillere, der 31. december ikke er fyldt 11 år
U13: Spillere, der 31. december ikke er fyldt 13 år
U15: Spillere, der 31. december ikke er fyldt 15 år
U17: Spillere, der 31. december ikke er fyldt 17 år
U19: Spillere, der 31. december ikke er fyldt 19 år.
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen