Gå til startsiden her >>

Veteran

 
DBK-veteranafdeling er ligesom den øvrige del af klubben meget rummelig og alsidig. Vi lægger stor vægt på at have det sjovt og hyggeligt på og uden for banen samtidig med, at der er mulighed for at tage træningen seriøst.
 
En stor del af klubbens veteranmedlemmer deltager i holdturneringen i flere rækker.
 
Veteran – det lyder værre, end det er! Du skal blot være fyldt 40 år, så kan du deltage i holdturneringen for veteraner.
 
Et turneringshold består af 4 damer og 6 herrer
Er du spilleren, der gerne vil have noget ud af din træning og samtidig være en del af en social klub, så er Drive Badmintonklub helt sikkert noget for dig.
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i hallen!
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen