Gå til startsiden her >>

Træningstider

Vi har ikke nogen speciel træning for veteranspillere. Du kan træne med på et hold, hvor du styrkemæssigt passer ind – og møde spillere i flere aldersgrupper. Vi har hold fra begynderniveau til turneringsniveau. Hvert hold har en spilleleder, som sørger for at fordele kampe mellem de fremmødte medlemmer.
 
Du kan evt. komme til at træne på flg. tidspunkter (afhængig af ledig kapacitet):

 

Tidspunkt

Spilleder

Sted

Mandag  19 – 21
Tirsdag  19 – 21
Onsdag  17 – 19
Onsdag  19 – 21
Torsdag 19 – 21
Lørdag   11 – 13
Lørdag   13 – 15
Henrik Hansen
Vibeke Jørgensen
Jonna Nissen
Henrik Hansen
Dan Bendix
Renata Christensen
Michaël Lind
Mariendalshallen
Svanemøllehallen
Mariendalshallen
Mariendalshallen
Mariendalshallen
Mariendalshallen
Mariendalshallen

 

 
Kontakt et bestyrelsesmedlem for en ”prøvetime” på et af vore træningshold.
 
 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen