Gå til startsiden her >>

Veteran Slagsang

 
Efter kampen er der tradition for at mødes med modstanderne, for at sige tak for kampen og drikke en øl eller en vand.
Til samme lejlighed har nogle af veteranafdelingens fremmeste sangskrivere digtet en slagsang, som synges til ære for modstanderne.
 

 

Mel.:
Du må få min sofacykel….
 
Vi for DBK til kamp jo gerne går,
Håber på vi mange gode kampe får.
Hvis vi vinder er det toppen
– men vi bliver ikke knotten,
Hvis vi taber – vi et motto nemlig har:
 
Tab og vind med samme sind vi sir',
Blot I gode dyster os nu gir'.
Fortsat vil vi smashe – droppe,
Vi er ikke til at stoppe,
Vi er xx-­veteran i DBK.

 

Det skal hermed være en opfordring til andre hold i klubben, at sangen kan bruges på alle niveauer og alle
hold. Den står til fri afbenyttelse.

 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2018 KL. 19:30 AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARIENSDALSHALLEN


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent ogindmeldelsesgebyr
5. Behandling af indkomneforslag
6. Valgaf bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr.§ 17
7. Valgaf revisorog revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden (hont@mail.dk)
ihænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.BLIV MEDLEM AF DRIVE BADMINTONKLUB


DIGITAL INDBETALING AF KONTINGENT

Vi benytter os af online betaling af kontingent via 'Badmintonpeople'.
 

Vær opmærksom på, at der kan opstå komplikationer ved betaling via Ipad eller Iphone - brug derfor din PC til betaling.
Gratis badmintonøvelser til træningen