Holdtilmelding
Sportsgren
Køn
Pigetræning
Piger/kvinder
Bredde 6-11 år - Lørdag
11:00 - 12:00
Bestyrelsen
Bredde 11-14 år - Fredag
Bredde 11-14 år - Onsdag
Bredde 12-16 år - Fredag
Bredde 6-11 år - Fredag
Bredde 6-11 år - Onsdag
Bredde 6-11 år - Torsdag
Let øvede
Morgentræning
Motionist - Lørdag I
Motionist - Lørdag II
Passive medlemmer
A- & B-træning
Turneringsdeltagelse
Øvede III
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Pigetræning
Piger/kvinder
Fredag
Lørdag
Bredde 6-11 år - Lørdag
11:00 - 12:00
Søndag
Øvrige
Bestyrelsen
Badminton
Bobler
Badminton
Bredde 11-14 år - Fredag
Badminton
Bredde 11-14 år - Onsdag
Badminton
Bredde 12-16 år - Fredag
Badminton
Bredde 6-11 år - Fredag
Badminton
Bredde 6-11 år - Onsdag
Badminton
Bredde 6-11 år - Torsdag
Badminton
Let øvede
Badminton
Miniton
Badminton
Morgentræning
Badminton
Motionist - Lørdag I
Badminton
Motionist - Lørdag II
Badminton
Passive medlemmer
Badminton
A- & B-træning
Badminton
Talent
Badminton
TumleTon
Badminton
Turneringsdeltagelse
Badminton
Øvede I
Badminton
Øvede II
Badminton
Øvede III
Badminton